8 Mart Dünya Kadınlar Günü


Türkiye’de ekonomik, sosyal ve siyasal alanda kadınların payı her geçen gün artmakta, kadınlarımız ülkemize kazandırdıkları ve elde ettikleri başarılarla ülkemizin geleceğine yön vermektedirler.


Kadınların hayat standardını en üst düzeye çıkartmak, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak, aile birlikteliğini sağlamak, iş hayatında ve siyasette kadınları daha aktif kılmak amacıyla gerek anayasa gerekse kanunlarda pek çok yenilik gerçekleştirildi.

Kadınlarımız; çalışma hayatı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, ticaret, girişimcilik gibi alanlarda çok daha önemli bir yerdeler. Kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin oluşmaya başlaması önemli gelişmelerdir. Ancak kadına karşı şiddet çok daha fazla ilgi ve önem gösterilmesi gereken bir konudur. Kadına karşı şiddet ile yapılacak mücadeleye herkesin katkı koyması ve çevresindekilerin bu konuya duyarlı olmasını sağlaması şarttır. Kadına şiddet olayı en büyük toplumsal sorunlarımızdan biri olarak devam ettikçe mücadelemiz de devam etmelidir. İnsanlarımızın eğitimi ile birlikte aile sosyal destek programları, aile destek merkezleri, sosyal hizmet ve dayanışma merkezleri, evlilik öncesi eğitim programları, aile eğitimi programları, aile danışmanlığı gibi uygulamalar ile aile yapısı güçlendirilmekte ve kadına şiddet konusunda toplumsal eğitim desteklenmektedir.


Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde kadınlarımızın elinin, emeğinin, alın terinin her geçen gün artması, çalışma hayatına girişlerinin hızlanması Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için son derece önemli bir fırsattır. Kadın vizyonu ve bakış açısıyla üretime, istihdama katılacak her bir kadın, ülkemiz için katma değer yaratarak gücümüze güç katacaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara