8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun


Güçlü devlet güçlü millet, güçlü millet de güçlü toplum demektir. Toplumlar, ancak güçlü bireylerle güçlü toplum olabilirler. Bireyleri doğduğu günden itibaren büyüten ve yetiştiren ise annelerdir, kadınlardır. Kadın ne kadar güçlü ve iyi yetişmiş olursa, onun yetiştireceği bireyler de o kadar güçlü olacaktır. Kadınlar cinsiyet ayırımına maruz kalmadan eşit haklarla hayatın her alanında görünür olmalı, var olmalıdır. Ülkelerin gelişmesinde, toplumsal refahın artışında kadınların ve kadınlara sağlanan hakların önemi oldukça fazladır. Kadınların sahip olduğu haklar aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir ve kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsurudur. Ülkemizde kadınların işgücüne katılımında yasal açıdan herhangi bir engel olmadığı gibi son yıllarda tam aksine pozitif ayrımcılık yapılmakta, çok sayıda proje ve desteklerle kadınlarımız iş hayatına katılmakta, yaptıkları çalışmalarla ülke ekonomisine, istihdama, üretime ve büyümeye katkı sağlamaktadır. Kadınlarımızın toplumun kimi kesimlerindeki ayrımcılıktan kaynaklanan dezavantajlı durumunun ortadan kalkması için hem hukuki hem siyasi önlemler alınmakta, gereken düzenlemeler yapılmaktadır. Bu noktada herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, oluşturulacak toplumsal farkındalık ile kadılarımız hak ettikleri konuma taşınmalıdır. Bilimden sanata, spordan iş dünyasına her alanda elde ettikleri başarılarla ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek göğsümüzü kabartan kadınlarımızı tebrik ediyor, destekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum.

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara