3 Aralık Dünya Engelliler Günü


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli hakları vurgulanırken engellilerin yaşadıkları zorlukların da fark edilmesi gerekir. Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tüm alanlarda, engelli bireylere ilişkin toplumsal farkındalığın arttırılması gerekmektedir. Nüfusun yüzde 15’ini engellilerin oluşturduğu dünyamızda, engelli bireylerin diğer sağlıklı tüm bireylerle eşit haklara sahip oldukları unutulmamalıdır. Engelli bireylerin haklarının ve refah seviyelerinin korunması yaşamın her alanında toplumsal farkındalığın artması ile mümkün olcaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu farkındalığın oluşmasına ve arttırılmasına en güzel vesiledir. Engellilerin önündeki engellerin kaldırılması en temel hedef olmalıdır. Herkes gibi engelli bireyler de geleceğe güvenle bakabilmeli, güçlü ve sosyal bir toplum içinde güvenle hiçbir eksiklik hissetmeden yaşayabilmeli, karşılaştıkları sorunlarına çözüm bulabilmelidir. O nedenle önceki yıllarda engelli vatandaşlarımız ile ilgili gerçekleştirilmeyen pek çok şey bugün bir bir uygulanmaya başlamıştır. Öncelikli olarak Engelliler Kanunu kabul edilmiş ve Anayasada yapılan değişiklikle engellilere yapılan pozitif ayrımcılık güvence altına alınmıştır. Yasa ile engellilerin; eğitiminden ulaşma, sosyal hayatta karşılaştıkları alt yapı sorunlarından bürokratik engellere kadar çok geniş bir yelpazede reform niteliğine kapsamlı, çağdaş ve kalıcı çözümler üretilmiştir. Engelli bakım hizmeti, e-kpss ile istihdam, ÖTV indirimi, kendi işini kuracaklara hibe desteği gibi çok sayıda yenilik hayata geçirilmiştir. Yapılan bu kapsamlı yenilik ve çalışmalar yalnızca engelliler için değil tüm toplum içindir. Çünkü her birey bir engelli adayıdır ve unutulmamalıdır ki asıl engel zihinlerde ve yüreklerdeki engeldir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli ve engelli yakını vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engellilerimize muhtaçlık duygusundan uzak, refah içerisinde kaliteli bir yaşam diliyorum.”

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara