"Kadınlarımızın Türkiye’ nin büyümesine katkısını artırmak öncelikli hedefimizdir"


"Kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, ülkemiz için her alanda güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bunun için kadınlarımızın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata daha fazla katılım sağlamasına ve kadın haklarının korunarak geliştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler son yıllarda hızla hayata geçirilmiştir. Kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere taraf olunmuş, kadın haklarının geliştirilmesi için bölgesel ve uluslararası çalışmalara katkıda bulunulmuştur. Kadınların sorunlarının çözümüne yönelik Anayasa değişiklikleri yapılmış, kanunlar yoluyla kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmıştır. Kadınlarımızı iş dünyasına katmak için birçok proje ile eğitim, siyaset ve çalışma hayatında destekler verilmektedir. Bugün KOSGEB aracılığıyla binlerce ev hanımı iş dünyasına adım atmakta, ülkemizin istihdamına, üretimine ve büyümesine katkı sağlamaktadır. Ülkemizin elde ettiği ekonomik büyüme trendini sürdürmesi için hedeflerimiz doğrultusunda kadınların iş gücü piyasasına katılımının önemi oldukça fazladır.

Bunun yanında ne yazık ki kadına yönelik şiddet de bir gerçektir. Bu noktada yapılacak en önemli şey, çocuklarımızın doğru bilinçlendirilmesi, toplumun bu konuda farkındalığının ve duyarlılığının arttırılması olacaktır. Şiddet ve istismar başta olmak üzere kadınlarımızın yaşadıkları olumsuzlukların ortadan kaldırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Var olan dezavantajlara rağmen bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat, spor ve iş dünyasında büyük başarılara imza atan tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın bu başarıları, onların mücadele gücünü ve imkan tanındığında neler yapabileceklerini açıkça göstermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle cinsiyet ayrımcılığının tamamen ortadan kalktığı bir dünya temenni ediyor, başta şehit,gazi anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara