Türkiye Geleceğe Hazırlanıyor

Dünya hızla gelişiyor, değişiyor... Siyasi ve ekonomik güç dengeleri yeniden kuruluyor, ülkeler kendilerini ve birbirlerini yeniden konumlandırıyor. Uluslararası ticaret ABD ve Avrupa ekseninden çoktan çıktı, yeni rotalar çizildi. Yükselen ekonomiler, küresel ekonomik ve siyasi aktörler olabilmek için yeni modeller geliştiriyor. Türkiye, yeni model arayışında olan ve geliştiren ülkelerin başında geliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarın gereklerini, sürdürülebilir büyümenin zaruretini iyi biliyoruz, Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın önünü açıyor, Türkiye’yi geleceğe hazırlıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda yalnızca son bir ay içerisinde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikleri içeren her kesimden çok sayıda vatandaşımızı yakından ilgilendiren iki kanun görüşmesi gerçekleştirdik, Bu hafta yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleci bir başka tasarıyı KDV Kanununu görüşmeye başlıyoruz. Bu kanun, dünya ve ülke ekonomimizdeki rolü ve önemi her geçen gün artan küçük ve orta ölçekli işletmeler için cansuyu niteliğinde. KDV kanunu bakımından ise bir reform olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tasarı; milyonlarca esnafı, üreticiyi ve işletmeyi ilgilendiriyor. Tasarıda yer alan Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine, teçhizat alımlarına uygulanacak KDV istisnası ile sanayi 4.0 hazırlıkları hızlanacak, Yapılacak KDV iadeleri ile ihracatçımızın eli güçlendirilecek, Devreden KDV'lerin belirli bir program dâhilinde iade edilmesiyle yıllardır süren büyük bir sorun çözüme kavuşturularak reel sektöre 140 milyar TL civarında bir ödeme yapılmış olacak. Yapılacak düzenleme ile belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacak küçük işletmelerimizin KDV yükümlülüklerini yerine getirmeleri kolaylaşacak ve hasılat esaslı vergi sistemi ile üzerlerindeki vergi yükü hafifletilmiş olacak. Okul, yurt, yuva, ibadethane gibi yapıların inşasında söz konusu mal ve hizmetlere sağlanacak KDV istisnası ile hayır işleri desteklenmiş olacak. Yabancılara yönelik sağlık hizmetlerine sağlanacak KDV istisnasıyla sağlık turizmi desteklenecek. Tasarı gündeme girdiği andan itibaren ilgili kesimlerde büyük heyecan yarattı.. İş dünyamız tarafından ve STK’larca yapılan açıklamalar kanunun amacını destekliyor. Bu olumlu reaksiyonun çok kısa bir sürede piyasalara yansıyacağına, ekonomimizi canlandıracağına inanıyorum. Piyasaların ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin sayısı ve kalitesi arttıkça, Türkiye’nin ekonomik gücü ve istikrarı da artacaktır.

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara