"Torba Kanun;istihdam,yatırım,üretim ve finansmanı teşvik etmeye yönelik."


Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, yeni torba yasasıyla ilgili görüşmelerin başladığını belirterek, "İstihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik etmeye yönelik düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı" dedi. Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine bugün başlandığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer "Tasarı öncelikle istihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik etmeye yönelik düzenlemeler içeriyor. OVP'yi destekleyecek nitelikte oldukça geniş bir kapsama sahip. Vergi Kanunlarına ilişkin düzenlemelerle vergi mükelleflerine yeni kolaylıklar ve kayıtlı ekonomiye geçişe ilişkin düzenlemeler bu tasarının diğer öne çıkan başlıkları. Elde edecekleri net ücretin 1.404 TL nin altına düşmemesini sağlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak olan asgari ücretliden tutun, şehir dışına taşınmalarına imkan sağlamak bakımından kamuya ait yerlerin bedelsiz devrine imkan tanınan sanayi sitelerine kadar geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Ekonomide atılım yılı olan 2017'nin ilk aylarından itibaren sanayi üretiminde, ihracatta, büyümede büyük başarılar elde ediyoruz. Hedefimiz bu başarıyı sürekli kılmak. Hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi yakalamak. Bunun için çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu kadar yasal düzenlemelere de ihtiyacımız var. Biz de bunun için çalışıyoruz" dedi. Yeni yasa tasarısında sanayici ve işletmecilere büyük kolaylıklar getirildiğini ifade eden Koçer, "Bu tasarı ile sanayici ve işletmecilere büyük kolaylıklar getiriliyor. 4325 ile 5084 sayılı Kanunlar kapsamında yatırım yapmak üzere kendilerine taşınmaz verilen yatırımcılara, yatırımlarını tamamlamaları için ilave 2 yıl süre verilmesi ve istekli ve yüklenicilerin, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak verebilmelerine imkan sağlanması bunlardan bazıları. İmalat sanayi yatırımlarının önümüzdeki yılda vergisel bakımdan desteklenmesi için yapılan düzenlenmeler yine bu tasarıda yer alıyor. İmalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisi yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi sağlanıyor" diye konuştu. İmalat sanayisine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik 2017 yılı için getirilen ilave teşviklerin 2018 yılında da devam edeceğini kaydeden Koçer, şunları söyledi: "Kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ile kamu harcamalarının yönetiminde etkinliği sağlamaya yönelik düzenlemeler torba yasada yer alan çok önemli çalışmalar. Yaklaşmakta olan 2018 Bütçesi çalışmaları öncesinde komisyonumuza gelen ve görüşmeye bugün başladığımız kanun tasarısı görüşmeleri haftaya salı gününden itibaren devam edecek, milletvekillerimizin sağlayacağı katkılarla olgunlaşarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacaktır. Vatandaşlarımıza, sanayicimize, yatırımcımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara