"OVP hedefleri istikrarlı büyüme için önemli"


Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Türkiye'nin 2018-2020 dönemine ait açıkladığı Orta Vadeli Programı (OVD) hedeflerinin istikrarlı büyüme açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2018-2020 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programında açıklanan hedeflerin ekonomi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Nejat Koçer, "3 yıllık bir mali program olan OVP aynı zamanda yıl sonunda başlayacak olan bütçe maratonunun da ilk aşaması niteliğindedir" dedi.

Son dönemde içeride ve dışarıda yaşanan olumsuzluklara, küresel ölçekte meydana gelen gerginliklere rağmen Türkiye ekonomisinin alınan tedbirlerle ne denli güçlü olduğunun elde edilen büyüme rakamları ile ortaya çıktığını anlatan Nejat Koçer, "Alınan tedbirler neticesinde 2016 yılında gerçekleşen 3.2’lik büyüme ve aynı yılın son çeyreğinden itibaren sergilenen toparlanma ile kanıtlanmıştır. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin tüm dünyaya kanıtlanması noktasında yeni Orta Vadeli Program çok iyi fırsattır" diye konuştu.

Yıllık yüzde 5,5 büyüme, 13 bin doları aşan milli gelir, yüzde 9,6 işsizlik, yüzde 3,9 cari açık ve 195 milyar dolar ihracat hedefinin umut verici olduğu kadar ekonomide atılım yılı olarak ilan edilen 2017’de elde edilen veriler dikkate alındığında gerçekçi olduğunu da gösterdiğini vurgulayan AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin büyüme performansı son yıllarda çok ciddi bir şekilde artmış, kişi başı gelir seviyesi önemli oranda iyileşmiş, güçlü bir istihdam artışı sağlanmıştır. Bu yılın ilk ayından itibaren toparlanma sürecine girmiş olan ekonomimiz yeni OVP ile ivme kazanacaktır. Temel hedefin büyümenin hız kazanması, istihdamın artması olan bu ortamda yeni OVP ile yatırımlar artacak, üretim çoğalacak yeni istihdam alanları ortaya çıkacaktır. OVP’de yer alan; yatırım destek ofis

lerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yenilikçi finansman imkanları ve teknolojik girişimciliği destek modellerinin geliştirilmesi, bölgesel girişim sermayesi uygulamasının başlatılması, kefalet sigortasının geliştirilmesi gibi iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik başlıklar yüzde 5.5’lik büyüme hedefini gerçekçi olduğu kadar sürdürülebilir kılacaktır. Türkiye’nin yıllardır sürdürmeyi başardığı mali disiplin devam ettiği sürece yeni OVP'deki hedeflerin çok üzerinde rakamlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara