Sanayi 4.0 İnovasyonla Mümkün


Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Nejat Koçer, ekonominin günümüzde internet gücüyle yeni boyut kazandığını belirtti ve Sanayi 4.0'ın inovasyonla mümkün olduğunu ifade etti. 'Ekonominin, iletişim teknolojileri ve internet gücüyle bambaşka bir boyuta ulaştığı günümüzde dünya yeni sanayi devrimini yani sanayi 4.0’ı konuşuyor' diyen Koçer, "Son on yıldır, inovasyon ve sürdürülebilirlik dünyanın gündeminde. Akademik çalışmaların, hükümet politikalarının, STK organizasyon temalarının başlıklarını oluşturmakta. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge; üretimin, gelişimin, büyümenin temel unsurlarından. Öne çıkan bu başlıklarla birlikte Almanya başta olmak üzere Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde ve ABD’de ortaya çıkan 'dördüncü sanayi devrimi' popüler adıyla Sanayi 4.0 dünyanın gündeminde" diye konuştu. Sanayi 4.0’ın Türkiye’de zaman zaman değişik platformlarda gündem olmasına karşın çeşitli nedenlerle yeteri kadar konuşulmadığını savunan Koçer, tam bu noktada Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme kabiliyeti kazanmak veya küresel rekabet gücünden mahrum kalmak gibi son derece önemli bir yol ayrımında olduğuna işaret ediyor. 'Sanayi 4.0 dönüşümü, ülkemiz ekonomisini, istisnasız tüm sektörleri ve her ölçekten firmayı yakından ilgilendirmektedir. Bu dönüşüm içinde yer almadan ticari faaliyetleri sürdürmek yakın gelecekte imkânsız görünmektedir. KOBİ’ler başta olmak üzere ileriye yönelik yatırım, proje ve Ar-Ge planlaması içinde olan işletmeler, firmalar için Sanayi 4.0 dönüşümünü yakalamak, bu dönüşüme ayak uydurmak şarttır' diyen Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü "“Yaşanan küresel finansal krizler reel ekonominin önemini bir kez daha bizlere göstermiştir. Gelişmiş ekonomiler bu krizler sonrasında süratle imalat sanayilerini yeniden canlandırmak amacıyla “yeniden endüstrileşmeö stratejileri geliştirmeye başladılar. Geleneksel imalat yerine, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ve dijital imalat teknolojilerinin uygulamalarına yöneldiler. Akıllı robotlar, sensörler, bulut teknolojileri, 3D yazıcılar birer trend olmaktan çıkıp üretimin, dönüşümün birer parçası halini aldı. Çünkü bu gelişmeler sektörler için, firmalar için yeni ve büyüyen pazar anlamına gelmektedir. Dijital ekonomin dünya ekonomisi içindeki payının sadece birkaç yıl içerisinde yüzde 25’e yükseleceği tahmin edilmektedir. e-ticaret, e-devlet, mobil-iş, mobil-ticaret aşamasına geçmiş bulunan pek çok faaliyet bunun açık göstergesidir." Firmaların değişimin dışında kalamayacağına da değinen Koçer, "Ürünlerini, hizmetlerini, iş yapma biçimlerini mutlaka gözden geçirmeli, yeniden yapılandırmalıdırlar. Çağın gereği olan Sanayi 4.0’ a geçiş yaparken karşılaşılacak muhtemel sorunlarla baş edebilmek, yapılacak çalışmaları başarılı kılmak için kamunun, özel sektörün, üniversitelerin, meslek örgütlerinin bir arada olmaları, ortak hareket etmeleri, veri ve bilgi paylaşımında bulunmaları gerekmektedir. Sanayi 4.0 dönüşümü zamanında ve doğru okunmalıdır. Böylece dönüşüm sürecini hızlanacak, sağlıklı bir şekilde yürütülebilecektir. Son bir yıldır üzerinde çalışılan ve şu günlerde iyice olgunlaşan Üretim Reformu Paketi de bu anlamda üreticiye, girişimciye ve yatırımcıya büyük bir imkan sağlayacaktır" diye konuştu. Koçer, sözlerini şöyle tamamladı: "Unutmayalım ki değişmeyen tek şey değişimdir. Çok yakında insanlara robotların ve yapay zekâların hizmet edeceği bir dünyada yaşayacağız. Dijitalleşmenin hızla yayıldığı bu ortamda Sanayi 4.0 devrimi ilk defa günlük yaşamı bu kadar direkt ilgilendiriyor. Akıllı sanayi akıllı insanların yerini alacak yüzlerce ürünü bir bir piyasaya sunuyor ve Sanayi 4.0 aklımızla adeta dalga geçiyor."

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara