Sanayi 4.0 ile aklınla değil akıllı robotunla bin yaşa!

Son on yıldır, “inovasyon“ ve “sürdürülebilirlik” dünyanın gündeminde.

Akademik çalışmaların, hükümet politikalarının, STK organizasyon temalarının başlıklarını oluşturmakta.

İnovasyon, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge; üretimin, gelişimin, büyümenin temel unsurlarından.

Öne çıkan bu başlıklarla birlikte Almanya başta olmak üzere Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde ve ABD’de e ortaya çıkan “dördüncü sanayi devrimi” Sanayi 4.0 dünyanın gündeminde.

Türkiye’de ise zaman zaman değişik platformlarda gündem olmuşsa da çeşitli nedenlerle maalesef yeteri kadar konuşulmamıştır. İşte tam bu noktada Türkiye, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme kabiliyeti kazanmak veya küresel rekabet gücünden mahrum kalmak gibi son derece önemli bir yol ayrımındadır.

Sanayi 4.0 dönüşümü, ülkemiz ekonomisini, istisnasız tüm sektörleri ve her ölçekten firmayı yakından ilgilendirmektedir. Bu dönüşüm içinde yer almadan ticari faaliyetleri sürdürmek yakın gelecekte imkansız görünmektedir. KOBİ’ler başta olmak üzere ileriye yönelik yatırım, proje ve Ar-Ge planlaması içinde olan işletmeler, firmalar için Sanayi 4.0 dönüşümünü yakalamak, bu dönüşüme ayak uydurmak şarttır.

Yaşanan küresel finansal krizler reel ekonominin önemini bir kez daha bizlere göstermiştir. Gelişmiş ekonomiler bu krizler sonrasında süratle imalat sanayilerini yeniden canlandırmak amacıyla “yeniden endüstrileşme” stratejileri geliştirmeye başladılar. Geleneksel imalat yerine, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ve dijital imalat teknolojilerinin uygulamalarına yöneldiler. Akıllı robotlar, sensörler, bulut teknolojileri, 3D yazıcılar birer trend olmaktan çıkıp üretimin, dönüşümün birer parçası halini aldı. Çünkü bu gelişmeler sektörler için, firmalar için yeni ve büyüyen pazar anlamına gelmektedir. Dijital ekonomin dünya ekonomisi içindeki payının sadece birkaç yıl içerisinde yüzde 25’e yükseleceği tahmin edilmektedir. e-ticaret, e-devlet, mobil-iş, mobil-ticaret aşamasına geçmiş bulunan pek çok faaliyet bunun açık göstergesidir.

Sanayi 4.0 dönüşümü zamanında ve doğru okunmalıdır. Firmalar, bu değişimin dışında kalamazlar. Ürünlerini, hizmetlerini, iş yapma biçimlerini mutlaka gözden geçirmeli, yeniden yapılandırmalıdırlar.

Çağın gereği olan Sanayi 4.0’ a geçiş yaparken karşılaşılacak muhtemel sorunlarla baş edebilmek, yapılacak çalışmaları başarılı kılmak için kamunun, özel sektörün, üniversitelerin, meslek örgütlerinin bir arada olmaları, ortak hareket etmeleri, veri ve bilgi paylaşımında bulunmaları gerekmektedir.

Böylece dönüşüm sürecini hızlanacak, sağlıklı bir şekilde yürütülebilecektir.

Unutmayalım ki değişmeyen tek şey değişimdir. Çok yakında insanlara robotların ve yapay zekaların hizmet edeceği bir dünyada yaşayacağız.

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı bu ortamda Sanayi 4.0 devrimi ilk defa günlük yaşamı bu kadar direkt ilgilendiriyor.

Akıllı sanayi akıllı insanların yerini alacak yüzlerce ürünü bir bir piyasaya sunuyor ve Sanayi 4.0 aklımızla adeta dalga geçiyor.

Son Haberler
Arşiv
Etiket Ara